Ogłoszenie o zużytych składnikach majątku ruchomego: samochody specjalne

Znak sprawy: SAT.2613.5.2023
Data ogłoszenia: 12.07.2023

Umieszczone dokumenty są podpisane cyfrowo.