Ogłoszenie o zużytych składnikach majątku ruchomego: samochody specjalne

Znak sprawy: SAT.2613.7.2023
Data ogłoszenia: 29.09.2023

Umieszczone dokumenty są podpisane cyfrowo.