Ogłoszenie o zużytych składnikach majątku ruchomego: Fiat Ducato

Znak sprawy: SAT.2613.6.2021
Data ogłoszenia: 27.10.2021

Dokument podpisany cyfrowo.