Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2020 r. W Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Krakowie