Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2020 r. w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Krakowie