Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2021 roku: w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Krakowie

Data ogłoszenia: 26.02.2021

Zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 26.02.2021 nr 2021/BZP 00011084/01/P