Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2022 roku: w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Krakowie

Data ogłoszenia: 28.02.2022

Zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 28.02.2022 nr 2022/BZP 00069653/01/P