Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2023 roku: w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Krakowie

Data ogłoszenia: 13.03.2023

Zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 13.03.2023 nr 2023/BZP 00131785/01/P