Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2024 roku: w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Krakowie

Data ogłoszenia: 05.03.2024

Zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 05.03.2024 nr 2024/BZP 00230902/01/P