Ograniczenia w ruchu dla pojazdów ciężarowych

29.05.2024.

Główny Inspektorat Transportu Drogowego przypomina o ograniczeniach w ruchu dla niektórych pojazdów oraz zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 12 ton, w związku ze zwiększonym ruchem pojazdów osobowych spowodowanym zbliżającym się świętem Bożego Ciała. Ograniczenia obowiązują dziś i jutro w wyznaczonych godzinach.

Pojazdy i zespoły pojazdów nie wyłączone spod zakazu jazdy, nie mogą poruszać się po drogach:

  • w środę (29 maja) – od 18:00 do 22:00,
  • w czwartek (30 maja) – od 8:00 do 22:00.

Ograniczenia w ruchu nie dotyczą autobusów oraz niektórych kategorii pojazdów, np. przewożące lekarstwa i środki medyczne, artykuły szybko psujące się, paliwa i żywe zwierzęta. Są z nich zwolnione także pojazdy biorące udział w akcjach ratowniczych, humanitarnych, usuwaniu klęsk żywiołowych, czy awarii.

Spod zakazu wyłączone są także pojazdy:

  • powracające z zagranicy w celu zakończenia przewozu drogowego lub do odbiorcy przewożonego ładunku, mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • które wjechały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poza terminami lub godzinami obowiązywania zakazu, w odległości do 50 km od miejsca przekroczenia granicy;
  • oczekujące na granicy na wyjazd z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Pełen katalog pojazdów, których nie dotyczą przepisy związane z ograniczeniami ruchu, został wskazany w rozporządzeniu Ministra Transportu z dnia 31 lipca 2007 r. (t.j. Dz.U. 2021, poz. 783 z późn. zmianami).

Żródło: gitd.gov.pl