Ograniczenia w ruchu w czasie Świąt i w Nowy Rok

22.12.2023.

Okres świąteczno-noworoczny to czas licznych wyjazdów i podróży – na drogach należy spodziewać się większego natężenia ruchu. Apelujemy do kierowców o rozwagę i ostrożność. Przypominamy również, że w nadchodzących dniach obowiązywać będą ograniczenia w ruchu dla niektórych pojazdów i zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 12 ton – w pierwszy i drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia oraz w Nowy Rok.

Ograniczony ruch pojazdów

Inspekcja Transportu Drogowego przypomina: 25 grudnia (poniedziałek) i 26 grudnia (wtorek) oraz 1 stycznia (poniedziałek) na terenie całego kraju obowiązują ograniczenia w ruchu części pojazdów i zespołów pojazdów o dmc ponad 12 t.

Ograniczenia w ruchu obowiązują:

  • 25 grudnia (pierwszy dzień świąt) – w godz. 8:00–22:00,
  • 26 grudnia (drugi dzień świąt) – w godz. 8:00–22:00,
  • 1 stycznia (Nowy Rok) – w godz. 8:00–22:00.

Zakaz jazdy w wyznaczonym czasie nie dotyczy autobusów i niektórych kategorii pojazdów ciężarowych wyłączonych spod zakazu. Zwolnione są z niego m.in.: ciężarówki przewożące lekarstwa i środki medyczne, artykuły szybko psujące się, paliwa, czy żywe zwierzęta. Zakaz nie dotyczy również pojazdów biorących udział w akcjach ratowniczych i humanitarnych lub pomagających w usuwaniu awarii lub skutków klęsk żywiołowych.

Spod zakazu jazdy wyłączone są także pojazdy:

  • powracające z zagranicy w celu zakończenia przewozu drogowego lub do odbiorcy przewożonego ładunku, mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • które wjechały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poza terminami lub godzinami obowiązywania zakazu, w odległości do 50 km od miejsca przekroczenia granicy;
  • oczekujące na granicy na wyjazd z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Ograniczenia w ruchu części pojazdów i zespołów pojazdów wynikają z rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 31 lipca 2007 r. w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 783). Pełen katalog wyłączeń jest dostępny w:

rozporządzeniu.

Naruszenie przepisów o ograniczeniach w ruchu zagrożone jest grzywną nakładaną w postępowaniu mandatowym na kierującego pojazdem, w wysokości od 200 zł do 500 zł i karą finansową dla przewoźnika w wysokości 2000 zł. Na zarządzającego transportem w przedsiębiorstwie może być nałożona kara finansowa 1000 zł.

Bezpieczna jazda

Z uwagi na spodziewane w okresie okołoświątecznym większe niż na co dzień natężenie ruchu, zwłaszcza na głównych szlakach komunikacyjnych, apelujemy o ostrożną jazdę – zgodną z przepisami i warunkami drogowymi uzależnionymi m.in. od zimowej aury. Przed wyjazdem warto sprawdzić stan techniczny pojazdu, poziom płynów eksploatacyjnych, stan opon i niezbędne wyposażenie. Nie wsiadajmy za kierownicę pod wpływem alkoholu lub będąc zmęczonym.

Źródło: gitd.gov.pl

Baner informacyjny - zakazy jazdy.