Oszukiwał rzeczywisty czas pracy

21.07.2021.

W dniu 2021-07.20 w miejscowości Spytkowice na drodze krajowej nr 7 został zatrzymany do kontroli samochód Scania wraz z naczepą, którym przewoźnik bułgarski wykonywał międzynarodowy transport drogowy rzeczy z Turcji do Polski przewożąc ładunek o wadze 21500kg.

W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono, że do tachografu podłączone zostało niedozwolone urządzenie służące do fałszowania czasu pracy – wyłączania pracy tachografu, sterowane z wewnątrz kabiny kierowcy, którego kierujący używał podczas przejazdu przez Bułgarię. W przedmiotowym przypadku dodatkowo nadajnik ruchu został przerobiony na potrzeby zatrzymywania jego pracy.

Dodatkowo stwierdzono, że kierowca dwukrotnie w ciągu ostatniego miesiąca skrócił czas dziennego odpoczynku o 2 godziny i czas tygodniowego odpoczynku o 7 godzin, a przedsiębiorca nie pobierał danych z karty kierowcy od prawie roku.

Pojazd i tachograf doprowadzono do stanu fabrycznego w serwisie tachografów, a przewoźnik pokrył koszty naprawy.

Wszczęto postępowanie zagrożone karą 12000 zł, a kierowcę ukarano mandatem karnym 2000 zł.