Pęknięta rama naczepy

30.08.2023.

W dniu 29.08.2023r. w miejscowości Modlnica dk 94, małopolscy inspektorzy zatrzymali do kontroli zespół pojazdów, którym wykonywany był krajowy transport drogowy odpadów na trasie Kraków – Sosnowiec.

W trakcie prowadzenia czynności kontrolnych stwierdzono poważne pęknięcie ramy naczepy oraz uszkodzone opony.

W związku z powyższym, zostało wszczęte postępowanie administracyjne o nałożeniu kary pieniężnej za ujawnione usterki, zatrzymano dowód rejestracyjny naczepy i wydano zakaz dalszej jazdy.