Pojazd bez badań technicznych a kierowca bez prawa jazdy

22.07.2021.

W dniu 21.07.2021r. w miejscowości Zederman (droga krajowa nr 94), małopolscy inspektorzy zatrzymali do kontroli pojazd należący do polskiego przewoźnika, którym wykonywany był transport drogowy trzody chlewnej.

W trakcie prowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono, że pojazd nie posiadał ważnych badań technicznych, a kierowcy w marcu 2021r. zostało zatrzymane prawo jazdy za jazdę pod wpływem alkoholu.

Za powyższe naruszenia wobec przewoźnika wszczęto postepowanie administracyjne zagrożone karą pieniężną w kwocie 2500 zł.

Kierowca został przekazany w ręce funkcjonariuszy Policji z KPP w Olkuszu.