Porozumienia z Akademią WSB

09.08.2021.

W dniach 26 lipca br. oraz 4 sierpnia br. podpisano porozumienia o współpracy z Akademią WSB.

  • dr hab. Zdzisława Dacko-Pikiewicz, prof. AWSB – Rektor Akademii WSB
  • mgr inż. Paweł Kucharczyk – Małopolski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego
  • dr hab. Marek Walancik, prof. AWSB – Dyrektor Centrum Badań i Edukacji Służb Mundurowych AWSB
  • dr Julita Mlaskawa – Dziekan Wydziału Zamiejscowego w Krakowie
  • Bożena Garbocz – Dyrektor ds. operacyjnych Wydział Zamiejscowy w Krakowie

Porozumienia dotyczą współpracy w zakresie realizacji zajęć praktycznych objętych programem kształcenia Uczelni oraz prowadzenia badań naukowych z zakresu nauk ekonomicznych, technicznych, społecznych oraz nauk o bezpieczeństwie, realizacja projektów w oparciu o metodę PBL oraz wizyty i praktyki studenckie.

Współpraca umożliwi także studentom Uczelni odbywanie praktyk zawodowych i dyplomowych w urzędzie i innych jednostkach organizacyjnych powiatu.

 

Źródło: https://wsb.edu.pl/