Przeciążona betoniarka

27.04.2022.

Małopolscy inspektorzy w dniu 26 kwietnia br., w Krakowie ul. Lipska, zatrzymali do kontroli betoniarkę.

W związku z podejrzeniem, że pojazd może być nienormatywny dokonano jego ważenia, które wykazało:

  • nacisk podwójnej osi napędowej wyniósł 21,6t, co stanowi przekroczenie dopuszczalnej normy o 3,6 tony tj. o 20,0%, względem dopuszczalnych 18,0t;
  • rzeczywista masa całkowita kontrolowanego pojazdu wyniosła 36,7t co stanowi przekroczenie dopuszczalnej normy o 4,7t – 14,6%, względem dopuszczalnych 32t.

Wobec powyższego wszczęto postępowania administracyjne zagrożone karą pieniężną w wysokości 22 000 zł.