Przeciążona betoniarka

28.03.2024.

Małopolscy inspektorzy w dniu 27 marca br., na ul. Tynieckiej w Krakowie,  zatrzymali do kontroli betoniarkę.

W związku z podejrzeniem, że pojazd może być nienormatywny dokonano jego ważenia, które wykazało:

  • rzeczywista masa całkowita kontrolowanego pojazdu wyniosła 40,8t, co stanowi przekroczenie dopuszczalnej normy o6,8t, tj. o 20%, względem dopuszczalnych 34t,
  • rzeczywisty nacisk grupy osi składającej się z dwóch osi napędowych: 25 t, zatem przekraczającą wartość dopuszczalną przewidzianą przepisami o warunkach technicznych pojazdów i wynoszącą 19 t o wartość 6 t, tj. o 31,6 %;

Kierowca został ukarany mandatem karnym, a wobec przedsiębiorcy wszczęto postępowania administracyjne zagrożone karą pieniężną w wysokości 15 000 zł.