Przewóz drewna z nierejestrowaniem

20.07.2023.

Małopolscy inspektorzy w dniu 18 lipca br., w miejscowości Morawica (autostrada A4) został zatrzymany do kontroli zespół pojazdów należący do polskiego przewoźnika (w chwili zatrzymania realizowany był krajowy przewóz drogowy rzeczy na potrzeby własne, drewna).

W związku z podejrzeniem, że pojazd może być nienormatywny dokonano jego ważenia, które wykazało:

  • rzeczywistą masę całkowitą: 49,50 t, zatem przekraczającą wartość dopuszczalną wynoszącą 40 t, o wartość 9,5t  t, tj. o 23,75%;
  • rzeczywisty nacisk pojedynczej osi napędowej wynoszący 14,35 t, zatem przekraczający wartość dopuszczalną wynoszącą 11,5 t, o wartość 2,85 t, tj. o 24,78%;
  • rzeczywisty nacisk potrójnej osi nie napędowej naczepy wynoszący 28,05 t, zatem przekraczający wartość dopuszczalną wynoszącą 24,00 t, o wartość 4,05 t, tj. o 16,88%;
  • rzeczywistą wysokość pojazdu z ładunkiem wynoszącą: 4,13m, a zatem przekraczającą wartość dopuszczalną wynoszącą 4,00 m o wartość 0,13 m, tj. o 3,25%.

Dodatkowo inspektorzy stwierdzili nierejestrowanie na karcie kierowcy czasu jazdy i odpoczynku – za co zostało kierującemu zatrzymane prawo jazdy.

Ponadto, stwierdzili również naruszenia czasu jazdy i odpoczynku m.in. przekroczenie jazdy bez wymaganej przerwy, skrócenie dziennego odpoczynku.

Kierowcę ukarano mandatem karnym, a suma wyliczonych kar wyniosła ponad 30 tys.