Przewóz odpadów z naruszeniami

03.08.2021.

Małopolscy inspektorzy w dniu 3 sierpnia br., w miejscowości Kochanów, zatrzymali do kontroli pojazd należący do polskiego przewoźnika, którym wykonywany był przewóz odpadów (zanieczyszczonej ziemi) na trasie Kraków– Kochanów.

Podczas kontroli stwierdzono:

  • wykonywanie przewozu drogowego odpadów przez transportującego odpady bez oznakowania środka transportu,
  • wykonywanie przewozu drogowego przez transportującego odpady bez dokumentu potwierdzającego rodzaj transportowanych odpadów.

Dodatkowo w związku z podejrzeniem, że pojazd może być przeciążony dokonano jego ważenia, które wykazało:

  • rzeczywisty nacisk podwójnej osi napędowej: 20,20 t, zatem przekraczający wartość dopuszczalną wynoszącą 18 t, o wartość 2,20 t, tj. o 12,22%,
  • rzeczywistą masę całkowitą pojazdu: 34,30 t, zatem przekraczającą wartość dopuszczalną wynoszącą dla kontrolowanego pojazdu 32 t, o wartość 2,30 t, tj. o 7,19%.

Łącznia suma kar za stwierdzone naruszenia wyniosła 32 000 zł.

Dodatkowo zostanie wszczęte postępowanie administracyjne wobec załadowcy zagrożone karą 10 000 zł.