Przewóz odpadów z naruszeniami

19.03.2021.

Małopolscy inspektorzy w dniu 18 marca br., w miejscowości Brzuchania (DK nr 7), zatrzymali do kontroli zespół pojazdów należący do polskiego przewoźnika, którym wykonywany był przewóz ponad 28 ton odpadów (odpad z tworzywa sztucznego i gumy) na trasie Jędrzejów– Oświęcim.

Podczas kontroli stwierdzono:

  • wykonywanie przewozu drogowego odpadów przez transportującego odpady bez oznakowania środka transportu,
  • wykonywanie transportu drogowego bez wymaganego zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.

Dodatkowo w związku z podejrzeniem, że pojazd może być przeciążony dokonano jego ważenia, które wykazało przekroczoną dopuszczalną masę całkowitą pojazdu o 1,9 t względem dopuszczalnych 40 t.

Łącznia suma kar za stwierdzone naruszenia wyniosła 29 000 zł.

Dodatkowo zostanie wszczęte postępowanie administracyjne wobec załadowcy zagrożone karą 6000 zł.