Przewóz trocin z nieprawidłowościami

02.10.2023.

W dniu 29.09.2023 r. w miejscowości Modlnica przy drodze krajowej nr 94 małopolscy inspektorzy przeprowadzili kontrolę pojazdu członowego przewożącego trociny.

Ważenie kontrolowanego pojazdu wykazało iż był on zbyt ciężki, ważył 48,75 ton względem dopuszczalnych 40,0 ton.

Dodatkowo przekroczone były: nacisk osi napędowej o 1,3 tony, nacisk potrójnej osi naczepy o 4,3 tony, również wysokość pojazdu wykraczała ponad normę o 6 cm.

Na tym jednak lista nieprawidłowości się nie zakończyła.

Analiza czasu pracy kierowcy wykazała, iż kierowca w okresie poprzedzającym dzień kontroli wielokrotnie posługiwał się cudzą kartą kierowcy, próbując ukryć w ten sposób liczne przekroczenia norm czasu pracy kierowcy.

Efektem kontroli było ukaranie kierowcy mandatami karnymi za przekroczenie dopuszczalnej masy pojazdu oraz za posługiwanie się cudzą kartą kierowcy, która to karta została zatrzymana przez inspektorów.

Wobec przedsiębiorcy zostały wszczęte postepowania w związku ze stwierdzonymi naruszeniami.

Pojazd zaś skierowano na parking strzeżony.