Rażące naruszenia czasu pracy

12.01.2023.

W dniu 11.01.2023r. na terenie miasta Krakowa małopolscy inspektorzy przeprowadzili kontrolę autobusu, którym wykonywany był przewóz osób na linii regularnej Bielsko Biała – Kraków.

W trakcie analizy 29 dni czasu jazdy i odpoczynku kierowcy ujawniono, że aż 14 było z rażącymi naruszeniami, tj: przekroczenie 14 razy jazdy ciągłej, min. o 4.10h, 3.59h, 3.36h, 3.38h, 1.09h,1.26h.

Przekroczenie 9 razy dopuszczalnej jazdy dziennej, m.in. o 1.34h, 2.30h, 0.59h, 1.43h, 1.03h.

Ponadto ujawniono, że indeks nośności opon jest niewystarczający o 300kg na osi napędowej, jak również przedsiębiorca nieterminowo pobierał dane cyfrowe z karty kierowcy.

Na przewoźnika zostało wszczęte postępowanie administracyjne zagrożone karą pieniężną w wysokości 12600 zł.

Karę otrzyma także osoba zarządzająca w firmie.

Kierowca odmówił przyjęcia mandatu karnego w wysokości 5300 zł, w związku z czym, sporządzono wniosek o ukaranie do sądu.

Zatrzymano dowód rejestracyjny pojazdu i zakazano dalszej jazdy.