Społeczna Rada Konsultacyjna

20.06.2023.

W dniu 19 czerwca br. w siedzibie WITD w Krakowie, podobnie jak w latach poprzednich odbyło się posiedzenie Społecznej Rady Konsultacyjnej przy Małopolskim Wojewódzkim Inspektorze Transportu Drogowego.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Strony Społecznej tj.: Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Transportu Drogowego, Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Przewoźników Drogowych „Galicja”, Krakowskiej Izby Turystyki, Krakowskiej Izby Administracji Skarbowej, Komendy Wojewódzkiej Policji Wydziału Ruchu Drogowego, Karpackiego oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu, Placówki Straży Granicznej w Krakowie, Straży Miejskiej w Krakowie, Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie, Sądeckiej Izby Gospodarczej oraz przedstawiciele środowiska taksówkarskiego i przewoźników drogowych.

Spotkanie poświęcono przede wszystkim omówieniu bezpieczeństwa ruchu i transportu drogowego w czasie trwania Igrzysk Europejskich jak również właściwego przygotowania autokarów do przewozu dzieci i młodzieży w trakcie wakacyjnego wypoczynku.

Ponadto przedstawiono wyniki kontroli w zakresie nieprawidłowości podczas wykonywania międzynarodowego transportu drogowego.

Uwagę poświęcono również tematom zgłaszanym przez przedstawicieli Strony Społecznej.