Szara strefa – nocne działania kontrolne

28.03.2023.

W nocy z 25/26 marca 2023 r. na terenie miasta Krakowa małopolscy inspektorzy wspólnie z funkcjonariuszami Straży Granicznej, Policji oraz pracownikami Urzędu Miasta Krakowa przeprowadzili działania kontrolne ukierunkowane na zwalczenie szarej strefy w przewozach osób.

Inspektorzy skontrolowali 38 pojazdów, którymi wykonywany był przewóz osób za pomocą mobilnych aplikacji łączących kierowcę z klientem.

W trakcie ww. kontroli wszczęto 5 postępowań administracyjnych na przewoźników za naruszenie przepisów ustawy o transporcie drogowym.

Ujawniono m.in. wykonywanie transportu drogowego taksówką bez wymaganej licencji, brak wymaganych dokumentów, brak aktualnych badań technicznych pojazdu.

Wszczęte postępowania administracyjne zagrożone są karą pieniężną o łącznej sumie 15500 zł.

Na kierujących pojazdami nałożono 13 mandatów karnych.

Zatrzymano 9 dowodów rejestracyjnych pojazdów m.in. za nieaktualne badania techniczne, usterki techniczne, braku wpisu adnotacji „taksówka” w dowodzie rejestracyjnym.

Inspektorzy weryfikowali także, czy krakowskie taksówki są oznaczone zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Krakowa, stwierdzając przy tym: nieposiadanie przez kierowców stosownych identyfikatorów, brak oznaczeń herbem Krakowa, nieposiadanie cenników, brak hologramów oraz numeru bocznego taksówki.