Szara strefa – nocne działania kontrolne

13.12.2022.

W nocy z 10/11 grudnia 2022 r. na terenie miasta Krakowa małopolscy inspektorzy wzięli udział w szeroko zakrojonej akcji kontrolnej ukierunkowanej na zwalczenie szarej strefy w przewozach osób oraz przeciwdziałaniu innych przestępstw.

Inspekcja Transportu Drogowego wspólnie z funkcjonariuszami Policji, Straży Granicznej i pracownikami Urzędu Miasta Krakowa prowadziła kontrole drogowe w ścisłym centrum Krakowa.

Inspektorzy skontrolowali 24 pojazdy, którymi wykonywany był przewóz osób za pomocą mobilnych aplikacji łączących kierowcę z klientem.

W trakcie ww. kontroli wszczęto 10 postępowań administracyjnych na przewoźników za naruszenie przepisów ustawy o transporcie drogowym.

Ujawniono m.in. wykonywanie transportu drogowego taksówką bez wymaganej licencji, brak wymaganych dokumentów, brak badań lekarskich i psychologicznych, brak aktualnych badań technicznych pojazdu.

Wszczęte postępowania administracyjne zagrożone są karą pieniężną o łącznej sumie 25 000 zł.

Na kierujących pojazdami nałożono 11 mandatów karnych na łączną kwotę 1300 zł.

Zatrzymano 3 dowody rejestracyjne pojazdów za nieaktualne badania techniczne, usterki techniczne oraz braku wpisu adnotacji „taksówka” w dowodzie rejestracyjnym.

Inspektorzy weryfikowali także, czy krakowskie taksówki są oznaczone zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Krakowa, stwierdzając przy tym: nieposiadanie przez kierowców stosownych identyfikatorów, brak oznaczeń herbem Krakowa, nieposiadanie cenników, brak hologramów oraz numeru bocznego taksówki.