Szara strefa w przewozie osób

12.05.2021.

W dniu 11 maja 2021r., na terenie miasta Krakowa, inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Krakowie przy udziale pracowników z Urzędu Miasta Krakowa przeprowadzili działania kontrolne ukierunkowane na zwalczanie szarej strefy i nieuczciwej konkurencji w przewozach osób.

Inspektorzy w trakcie powyższej akcji weryfikowali m.in. uprawnienia pośredników, przewoźników i kierowców do wykonywania transportu osób.

Sprawdzali stan techniczny samochodów, w tym także przy użyciu dymomierzy i analizatorów spalin, czy normy emisji spalin nie zostały przekroczone.

Weryfikowane były także wymogi dla taksówek określone w Uchwale Rady Miasta Krakowa w sprawie dodatkowych oznaczeń.

W trakcie działań skontrolowano 28 pojazdów stwierdzając:

  • 3 przypadki nieokazania wymaganych dokumentów za co grozi kara 500 zł;
  • 1 przypadek samowolnej zmiany wskazań przyrządów pomiarowych zainstalowanych w pojeździe przy wykonywaniu transportu drogowego taksówką zagrożone karą 2000 zł;
  • nałożono 18 mandatów karnych m.in. za brak wymaganego wyposażenia lub niewłaściwy stan techniczny, za co dodatkowo zostały zatrzymane 3 dowody rejestracyjne.