Turecki kierowca jechał na dwóch kartach

30.05.2022.

Małopolscy inspektorzy z Oddziału Terenowego w Nowym Targu w dniu 26.05 br., w Spytkowicach na drodze krajowej nr 7, zatrzymali do kontroli zestaw pojazdów, należący do tureckiego przewoźnika, którym wykonywany był międzynarodowy przewóz drogowy z Polski do Turcji.

Analiza danych cyfrowych z karty kierowcy oraz tachografu cyfrowego zainstalowanego w kontrolowanym pojeździe wykazała, iż kierowca w okresie kontroli tj. od dnia 28.04.2022r. do dni 26.05.2022r. posiadał oraz posługiwał się więcej niż jedną własną, ważną kartą kierowcy.

Kierowca do kontroli okazał dwie własne ważne karty kierowcy (jedna z okazanych kart była duplikatem pierwszej karty kierowcy).

W toku czynności kontrolnych stwierdzono liczne naruszenia z czasu pracy kierowcy m.in.:

  • przekroczenie dziennego czasu prowadzenia pojazdu powyżej 10 godzin o 23 godziny i 23 minuty;
  • skrócenie wymaganego skróconego okresu odpoczynku dziennego o 7 godzin i 17 minut;
  • skrócenie regularnego okresu odpoczynku tygodniowego o 6 godzin i 24 minuty;
  • przekroczenie 6 kolejnych okresów 24-godzinnych od uprzedniego tygodniowego okresu odpoczynku o 51 godzin i 35 minut;
  • przekroczenie maksymalnego czasu prowadzenia pojazdu bez przerwy o 2 godziny i 25 minut.

Łączna kwota za stwierdzone naruszenia kontrolowanego kierowcy wyniosła 34 500 zł.

Na przewoźnika wszczęto postępowanie administracyjne zagrożone karą pieniężną na kwotę 12 000 zł. Kierowcę ukarano mandatem karnym w kwocie 2000 zł.