Ukryty ADR

28.08.2020.

Małopolscy inspektorzy w dniu 27 sierpnia br., podczas wykonywania czynności służbowych w miejscowości Wola Dębińska (droga krajowa nr 94) zatrzymali do kontroli samochód ciężarowy należący do polskiego przewoźnika.

Kontrolowanym pojazdem był przewożony towar niebezpieczny ADR:
– UN 1263 Farba, 3, III, o masie netto 2025 kg, umieszczony w 225 bębnach stalowych o pojemności 15 kg każdy.

Zatrzymany do kontroli drogowej pojazd nie był oznakowany tablicami informującymi o przewozie towarów niebezpiecznych w sztukach przesyłki.

W trakcie kontroli stwierdzono:

  • brak o szkolenia ADR;
  • brak instrukcji pisemnej zgodnej z ADR;
  • brak wymaganej ilości środka gaśniczego;
  • brak wyposażenia ochronnego w postaci osłony otworów kanalizacyjnych

Ze względu na stwierdzone naruszenia wobec przedsiębiorcy wszczęto postępowanie administracyjne zagrożone nałożeniem kary na łączną kwotę 5000 zł.