Używała karty innego kierowcy

29.08.2022.

W dniu 27 sierpnia 2022r. w miejscowości Aleksandrowice (autostrada A4) dokonano kontroli drogowej pojazdu należącego do czeskiego przewoźnika.

Obywatelka Czech w chwili zatrzymania prowadziła pojazd używając karty innego kierowcy.

Pojazdem wykonywano międzynarodowy transport materiałów niebezpiecznych UN1202 – paliwo do silników diesla.

Oprócz jazdy na cudzej karcie stwierdzono skrócenie odpoczynku oraz nieprawidłowości związane z dokumentacją wymaganą podczas przewozu materiałów niebezpiecznych.

Względem przedsiębiorcy wszczęto dwa postępowania administracyjne, a kierującą ukarano mandatem karnym.

Kwota kar wyniosła 6150 zł.

Zatrzymano prawo jazdy kierującej wydając zezwolenie na 72 godziny jazdy.

Jednocześnie zatrzymano kartę, którą w sposób nieuprawniony posługiwała się kierująca.