Waga ciężka

14.09.2023.

W dniu 13.09.2023 r. małopolscy inspektorzy na terenie miasta Krakowa zatrzymali do kontroli, budzący podejrzenie zbyt ciężkiego, czteroosiowy samochód ciężarowy, przewożący kruszywo.

Po jego zważeniu, na punkcie kontroli, podejrzenia inspektorów potwierdziły się, stwierdzono, że nacisk podwójnej osi napędowej wyniósł 26,4 tony, co stanowi przekroczenie dopuszczalnej normy o 7,4 tony, dodatkowo rzeczywista masa całkowita kontrolowanego pojazdu wyniosła 40,5 tony, co stanowi przekroczenie dopuszczalnej normy o 6,5 tony, względem dopuszczalnych 34, ton.

W związku z powyższym wszczęto postepowanie administracyjne oraz zakazano dalszej jazdy.