Ważenie pojazdów do 3,5 t na autostradzie A4

24.08.2023.

Małopolscy inspektorzy w dniu 23 sierpnia br., na autostradzie A4 prowadzili akcję kontrolną ukierunkowaną na ważenie pojazdów.

W toku prowadzonych działań dokonano 31 ważeń pojazdów, z czego 23 było przeciążonych.

Na kierujących nałożono 26 mandatów karnych na łączną kwotę 13 tys. zł, m.in. za przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej lub ładowności pojazdu.

Ponadto w 2 przypadkach ujawniono wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego rzeczy pojazdami 2,5 – 3,5t dmc, których dopuszczalna masa całkowita została przekroczona o co najmniej 10% i mniej niż 20%, za co zostały wszczęte postępowanie administracyjne na przewoźnika zagrożone karą pieniężną 1500 zł.

Rekordzistą pojazdu o dmc do 3,5t podczas prowadzonych ww. działań okazał się pojazd, który ważył 6,6t (przekroczenie o ponad 3t).

Natomiast innym niechlubnym rekordzistą był pojazd o dmc do 3,5t, zważony w dniu 21.08.2023 r. w miejscowości Modlnica na dk 94, wynik ważenia to 7,5t, co stanowiło przekroczenie dmc o 4t.