Ważenie pojazdów na autostradzie A4

16.03.2023.

Małopolscy inspektorzy w dniu 15 marca br. na autostradzie A4 przeprowadzili akcję kontrolną ukierunkowaną na ważenie pojazdów.

W toku prowadzonych działań dokonano 35 ważeń pojazdów, z czego 22 były przeciążone.

Na kierujących nałożono 33 mandaty karne na łączną kwotę 21 tys. zł, m.in. za przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej lub ładowności pojazdu, brak wymaganych dokumentów, nierejestrowanie na karcie kierowcy czasu jazdy i odpoczynku – za co zostało kierującemu zatrzymane prawo jazdy.

Na przewoźników zostały wszczęte postępowania administracyjne zagrożone łączną karą 22 tys. zł, zatrzymano także 2 dowody rejestracyjne za brak stosownych wpisów w dowodzie rejestracyjnym.