Jak rozpoznać inspektora

Wzory umundurowania Inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego

Ubior w kurtce Ubiór w marynarce Ubiór w koszuli Ubiór motocyklisty Ubiór w bluzie polowej Kamizelka ostrzegawcza

Okładka legitymacji Inspektora

Okładka legitymacji Inspektora

Środek legitymacji inspektora

Okładka legitymacji Inspektora

Odznaka inspektora

Okładka legitymacji Inspektora