Kontrola autobusów

Zgłaszanie autobusów do kontroli następuje według poniższych zasad:

Drogą elektroniczną na adres: autobuskontrola@krakow.witd.gov.pl wraz z podaniem danych osoby zgłaszającej, numeru telefonu kontaktowego oraz miejsca i godziny wyjazdu. Zgłoszenie może nastąpić także telefonicznie pod numerem telefonu (12) 416 51 20 w godzinach pracy urzędu, tj. w poniedziałek w godzinach 8.00 – 16.00, a od wtorku do piątku 7.30 – 15.30.

Zgłoszenie winno nastąpić, z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. ITD przeprowadza kontrole w miejscu wyjazdu autobusu, a zatem konieczne jest zaplanowanie wcześniej zadań inspekcyjnych. W przypadku dużej ilości zgłoszeń, jeżeli nie będzie możliwe dokonanie sprawdzenia pojazdu w miejscu wyjazdu, będziemy prosić o podstawienie autobusu na parking przy ul. Księcia Józefa, gdzie inspektorzy dokonają kontroli.