Zakupy z dofinansowaniem

Na podstawie § 2 pkt 1 lit. c) oraz pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 953 ze zm.), niniejszym informujemy, że Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Krakowie, w ramach dofinansowania ze środków budżetu państwa pochodzących z rezerwy celowej nr 44 – Dofinansowanie realizacji niektórych zadań kontynuowanych, realizuje dostawę dwóch pojazdów specjalnych typu furgon ze specjalistyczną zabudową oraz z wyposażeniem w ramach tzw. Pakietu Mobilności.

Dofinansowanie: 735540,00 zł
Całkowita wartość: 735540,00 zł

Baner informacyjny.

 


Na podstawie § 2 pkt 1 lit. c) oraz pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 953), niniejszym informujemy, że Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Krakowie, w ramach dofinansowania ze środków budżetu państwa pochodzących z rezerwy celowej nr 56 – Rezerwa celowa na zmiany systemowe i niektóre zmiany organizacyjne, w tym nowe zadania, realizuje dostawę trzech pojazdów specjalnych typu furgon ze specjalistyczną zabudową oraz z wyposażeniem w ramach tzw. Pakietu Mobilności.

Dofinansowanie: 1094000,00 zł
Całkowita wartość: 1094000,00 zł

Baner informacyjny.

 


Na podstawie § 2 pkt 1 lit. c) oraz pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 953), niniejszym informujemy, że Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Krakowie, w ramach dofinansowania ze środków budżetu państwa pochodzących z rezerwy celowej nr 56 – Rezerwa celowa na zmiany systemowe i niektóre zmiany organizacyjne, w tym nowe zadania, realizuje zakup sprzętu komputerowego w ramach tzw. Pakietu Mobilności tj. zakup notebooków i komputera stacjonarnego.

Dofinansowanie: 88560,00 zł
Całkowita wartość: 88560,00 zł

Baner informacyjny.