Zgłoszenie nieprawidłowości z zakresu wykonywania przewozów drogowych bez odpowiedniego zezwolenia

Jeżeli posiadasz informacje o nieprawidłowościach przy wykonywaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przewozów KABOTAŻOWYCH lub przewozów MIĘDZYNARODOWYCH wymagających posiadania przez przewoźnika zagranicznego odpowiedniego zezwolenia albo masz informacje, że podmiot wskazany w art. 92a ust. 11 ustawy o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r. miał wiedzę lub w świetle wszystkich istotnych okoliczności, powinien był wiedzieć, że zlecone usługi transportowe wiążą się z powstaniem naruszenia zdefiniowanego pod l.p. 1.14 w załączniku nr III do ww. ustawy, to:

możesz wypełnić załączony formularz i przesłać go na adres: nielegalnykabotaz.cross-trade@gitd.gov.pl

lub zadzwonić pod nr telefonu: (22) 220 42 66 – czynny całą dobę,

alternatywnie możesz wysłać formularz na adres WITD Kraków: sekretariat@krakow.witd.gov.pl

lub zadzwonić (12) 416 51 20 – w godzinach pracy urzędu.

Pobierz: formularz zgłoszeniowy (DOCX, 14 KB).