Wspólna akcja Policji, SG, ITD, UM Krakowa

21.06.2024.

W dniu 21 czerwca w porze popołudniowo-nocnej policjanci z Komendy Powiat Policji w Krakowie, wspólnie z inspektorami Inspekcji Transportu Drogowego, funkcjonariuszami Straży Granicznej oraz pracownikami Urzędu Miasta w Krakowie, kontrolowali kierowców świadczących usługi przewozu osób taksówkami za pośrednictwem aplikacji mobilnych.

Głównym celem akcji było sprawdzanie bezpieczeństwa przewożonych osób, ale również posiadanie stosownych uprawnień do wykonywania przewozów.

Kontrolowano także stan techniczny i wyposażenie samochodów, legalność pobytu na terenie kraju oraz stan trzeźwości kierujących.

Dane każdego z kierujących były też weryfikowane pod kątem posiadania zakazu prowadzenia pojazdów, cofniętych uprawnień oraz czy są osobami poszukiwanymi.

W ramach powyższych działań inspektorzy ITD skontrolowali 12 pojazdów, w wyniku czego wszczęto 1 postępowanie administracyjne za naruszenie przepisów ustawy o transporcie drogowym, zatrzymano 3 dowody rejestracyjne pojazdów za ujawnione usterki techniczne.