Wstrzymany transport odpadów

05.10.2023.

W dniu 4.10.2023 roku małopolscy inspektorzy z miechowskiego oddziału na drodze S7 zatrzymali do kontroli samochód ciężarowy, którym jak się okazało po oględzinach przestrzeni ładunkowej i analizie dokumentów przewozowych wykonywany był krajowy przewóz odpadów niebezpiecznych.

Na trasie Skawina -Warszawa, przewożono 6 ton odpadów niebezpiecznych w postaci akumulatorów ołowiowych o kodzie 160601.

Jak się okazało w trakcie kontroli przewoźnik nie posiadał wymaganego wpisu do rejestru, o którym mowa w przepisach ustawy o odpadach, ponadto wykonywał transport pojazdem, który nie był oznakowany odpowiednią tablicą informującą o przewozie odpadów.

W związku z powyższym wobec przedsiębiorcy wszczęte zostało postępowanie administracyjne, zaś przewóz został wstrzymany do czasu usunięcia nieprawidłowości.