Wyłącznik tachografu i fałszywy CEMT

23.11.2022.

W dniu 22.11.2021r. w miejscowości Spytkowice DK7 przeprowadzono kontrolę zespołu pojazdów składającego się z ciągnika siodłowego wraz z naczepą.

W toku analizy dokumentów ustalono na podstawie dokumentu przewozowego CMR, iż w chwili kontroli wykonywano międzynarodowy transport drogowy rzeczy – 21440 kg na trasie Albania – Polska (przewóz kraje trzecie) przez przewoźnika z Macedonii Północnej.

W toku przedmiotowej kontroli kierowca okazał zezwolenie CEMT/ECMT na międzynarodowy przewóz drogowy rzeczy, które zgodnie z wykazem licencji ECMT w 2022r. wydanych dla przewoźników macedońskich, było NIEWAŻNE – posiadało status zniszczonego, a w zamian wydano inne zezwolenie.

Dodatkowo wnikliwa analiza blankietu zezwolenia wykazała, że zostało ono sfałszowane:- zabezpieczenia w postaci napisów CEMT/ECMT widziane na pierwszej stronie w świetle UV kolorystycznie (kolor czerwony) nie odpowiadały oryginałowi, a mikrodruk naniesiony na pierwszej stronie jako tło był nieczytelny i również nie odpowiadał oryginałowi.

Podczas oględzin pojazdu stwierdzono, że w pojeździe zamontowany był wyłącznik tachografu.

Pojazd skierowano do serwisu tachografów, gdzie powyższe niedozwolone urządzenie zostało zdemontowane, a tachograf doprowadzony do stanu fabrycznego na koszt przewoźnika.

Stwierdzono również, że kierujący używał powyższego wyłącznika, co miało miejsce kilka dni przed kontrolą podczas przejazdu pod załadunek pojazdu z Macedonii do Albanii.

W wyniku kontroli pobrano kaucję 12000zł, kierowcę ukarano mandatem karnym 2000zł , pojazd usunięto na parking strzeżony do chwili przedstawienia nowego zezwolenia na kraje trzecie, a okazane zezwolenie EKMT zatrzymano.