Wyłącznik w rękach małopolskiej ITD

08.09.2021.

Małopolscy inspektorzy w poniedziałek 6 września br., w miejscowości Zembrzyce (droga krajowa 28) zatrzymali do kontroli zespół pojazdów należący do polskiego przewoźnika.

W takcie kontroli stwierdzono że w pojeździe zamontowane jest urządzenie do fałszowania zapisów tachografu.

W związku z powyższym pojazd skierowano do najbliższego serwisu tachografów, w którym usunięto niedozwolone urządzenie, a pojazd i tachograf doprowadzono do stanu fabrycznego.

Wszczęto postępowanie zagrożone karą 11 000zł. Sprawa zamontowania wyłącznika tachografu zostanie przekazana prokuraturze celem dalszego postępowania