Wyłącznik w rękach małopolskiej ITD

23.03.2022.

Małopolscy inspektorzy w dniu 22 marca br., w Spytkowicach (droga krajowa nr 7) zatrzymali do kontroli pojazd członowy należący do tureckiego przewoźnika, którym realizowano transport 22 t cytryn z Turcji do Polski.

W takcie kontroli stwierdzono, że w pojeździe zamontowane jest urządzenie do fałszowania zapisów tachografu.

W związku z powyższym pojazd skierowano do najbliższego serwisu tachografów, w którym usunięto niedozwolone urządzenie, a pojazd i tachograf doprowadzono do stanu fabrycznego.

Ponadto stwierdzono, że w czasie od załadunku towaru w Turcji do przejścia granicznego Turcja- Bułgaria, kierowca poruszał się pojazdem używając cudzej karty kierowcy, chcąc ukryć liczne naruszenia norm czasu pracy kierowcy (dwukrotne skrócenie dziennego czasu odpoczynku, przekroczenie jazdy dziennej, przekroczenie jazdy tygodniowej, skrócenie tygodniowego odpoczynku).

W związku z powyższym na przedsiębiorcę wszczęto postępowanie na kwotę 12000zł, a kierowcę ukarano mandatem karnym w wysokości 2000zł.