XI Mistrzostwa Krakowa w Ratownictwie Medycznym i Drogowym SM

14.09.2023.

Podsumowanie XI Mistrzostw Krakowa i Powiatu Krakowskiego w Ratownictwie Medycznym i Drogowym Służb Mundurowych.

Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza nr 4 w Krakowie kolejny raz zwycięża klasyfikację generalną Mistrzostw.

Pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej zajęła drużyna z JRG nr 4 w Krakowie (395 pkt) miejsce drugie na zajęła drużyna JRG nr 5 w Krakowie (367 pkt), a miejsce trzecie na podium zajęła drużyna z JRG nr 1 w Krakowie (355pkt).

Najlepszą drużyną spoza struktur KM PSP w Krakowie okazała się drużyna Lotniskowej Służby Ratowniczo – Gaśniczej Kraków Airport.

Ideą Mistrzostw jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych strażaków, funkcjonariuszy innych formacji mundurowych i instytucji w zakresie ratownictwa medycznego oraz nauka udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Drużyny wystartowały w czteroosobowych zespołach i miały do wykonania złożone zadania udzielenia kwalifikowanej pierwszej pomocy poszkodowanym w kilku miejscach na terenie gminy Zabierzów.

W ramach Mistrzostw odbyły się również prelekcje w szkołach, dzięki czemu Mistrzostwa stały się też elementem edukacyjnym. W Szkole Podstawowej w Nielepicach Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Nr 3 Komendy Miejskiej PSP w Krakowie przeprowadziła próbną ewakuację dzieci i pracowników.

Podczas Mistrzostw funkcjonowały tzw. ogródki edukacyjne, gdzie dzieci mogły brać udział w atrakcyjnych zabawach, a także uczestniczyć w szkoleniach dot. udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, prowadzonych przez strażaków – ratowników medycznych, instruktorów Szkoły Ratownictwa Medycznego oraz pracowników Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego.

W tworzenie miasteczka edukacyjnego dla mieszkańców włączyła się również Fundacja Centrum Dobroczynności Lekarskiej im. Prof. Teresy Adamek-Guzik i Jana Guzika. W Mistrzostwach wzięło udział 19 drużyn. Zawodnicy byli oceniani przez strażaków – ratowników medycznych z komend powiatowych PSP województwa małopolskiego, funkcjonariuszy Komendy Miejskiej PSP w Krakowie oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Funkcję sędziego głównego zawodów pełnił Pan Piotr Kominek – Prezes Stowarzyszenia Grupa TRIAGE.

W zawodach udział wzięło w sumie 19 drużyn:

 • 8. Krakowska Baza Lotnictwa Transportowego
 • Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska
 • Grupa Interwencyjna Służby Więziennej przy Dyrektorze Okręgowym Służby Więziennej w Krakowie
 • Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Krakowie
 • Małopolski Urząd Celno-Skarbowy w Krakowie
 • Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 1
 • Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 2
 • Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 3
 • Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 4
 • Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 5
 • Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 6
 • Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 7
 • Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza w Skawinie
 • Komenda Miejska Policji w Krakowie
 • Lotniskowa Służba Ratowniczo-Gaśnicza Kraków Airport
 • Reprezentacja OSP Gminy Zabierzów
 • Straż Miejska Miasta Krakowa
 • Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie
 • Krakowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

W ceremonii zakończenia i dekoracji zwycięskich drużyn udział wzięli : st.bryg. Paweł Knapik – komendant miejski PSP w Krakowie, wraz z zastępcami st.bryg. Andrzejem Nowakiem, st.bryg. Arkadiuszem Kielinem. Komendanci Komendy Miejskiej Policji w Krakowie, Straży Miejskiej Miasta Krakowa. Stronę samorządową reprezentowali Pan Tadeusz Nabagło – członek zarządu Powiatu w Krakowie, Pani Izabela Jędrzejek – Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Krakowie. Pan Krzysztof Sułowski – przewodniczący Komisji praworządności Urzędu miasta Krakowa, przedstawiciele władz gminy Zabierzów w osobie sekretarza Pana Bartosza Barańskiego, oraz przedstawicieli OSP z terenu gminy Zabierzów.

Opracowanie: st.kpt. Bartłomiej Rosiek – oficer prasowy KM PSP w Krakowie.
Źródło: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie