Za ciężki koncentrat pomidorowy

12.05.2021.

Małopolscy inspektorzy w dniu 10 maja br., na drodze krajowej nr 94 w miejscowości Dębno, zatrzymali do kontroli pojazd należący do polskiego przewoźnika, którym wykonywano przewóz koncentratu pomidorowego w beczkach metalowych.

W związku z podejrzeniem, że pojazd może być nienormatywny dokonano jego ważenia w wyniku którego okazało się, że nacisk pojedynczej osi napędowej wyniósł 14,48 ton i tym samym przekraczał dopuszczalny nacisk osi wynoszący 11,5 tony aż o ponad 2,98 ton.

Dodatkowo w trakcie kontroli inspektorzy ujawnili uszkodzoną plombę na impulsatorze skrzyni biegów.

W związku z powyższymi naruszeniami wobec przewoźnika wszczęto postępowania administracyjne zagrożone karą w wysokości 16 tys. zł.