Za ciężkie szamba

22.06.2023.

Małopolscy inspektorzy w dniu 20 czerwca br., w miejscowości Brzuchania (droga krajowa nr 7) zatrzymali do kontroli zespół pojazdów należący do polskiego przewoźnika, którym przewożono 2 zbiorniki betonowych szamb, piwnicę betonową oraz schody.

W związku z podejrzeniem, że przewożony ładunek może powodować przekroczenie dopuszczalnej ładowności pojazdu, inspektorzy dokonali szczegółowych pomiarów, stwierdzając:

  • rzeczywisty nacisk podwójnej osi napędowej wyniósł 23,95 t, zatem przekraczający wartość przewidzianą obowiązującymi i wynoszącą 19 t, o wartość 4,95 t, tj. o 26,05 %,
  • wysokość kontrolowanego pojazdu z ładunkiem: 4,25 m, zatem przekraczającą wartość dopuszczalną przewidzianą obowiązującymi przepisami i wynoszącą 4 m, o wartość 0,25 m, tj. o 6,25 %,
  • długość kontrolowanego pojazdu z ładunkiem: 19 m, zatem przekraczającą wartość dopuszczalną przewidzianą obowiązującymi przepisami i wynoszącą 18,75 m, o wartość 0,25 m, tj. o 1,33 %,
  • rzeczywista masa całkowita pojazdu z ładunkiem wyniosła: 54,8 t, zatem przekroczyła wartość dopuszczalną przewidzianą przepisami o warunkach technicznych pojazdów i wynoszącą 40 t, o wartość 14,8 t, tj. o 37 %,
  • rzeczywisty nacisk pojedynczej pierwszej osi przyczepy wyniósł 12,3 t, zatem przekraczający wartość przewidzianą obowiązującymi i wynoszącą 10 t, o wartość 2,3 t, tj. o 23 %,
  • rzeczywisty nacisk pojedynczej drugiej osi przyczepy wyniósł 10,35 t, zatem przekraczający wartość przewidzianą obowiązującymi i wynoszącą 10 t, o wartość 0,35 t, tj. o 0,35 %.

Dodatkowo inspektorzy zatrzymali dowód rejestracyjny przyczepy za pękniętą tarczę hamulcową.

Po analizie czasu jazdy i odpoczynku okazało się, że jeden z kierowców prowadził pojazd przez 5 dni bez wymaganego odpoczynku dziennego (najdłuższy wyniósł 5h).

Wobec przewoźnika wszczęto postępowanie administracyjne za brak zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego. Suma kar wyniosła ponad 38 tys. Kierowcy zostali ukarani mandatami karnymi.