Za ciężkie szamba

24.08.2021.

Podczas nocnych działań kontrolnych w dniu 22/23.08.2021 r. małopolscy inspektorzy w miejscowości Brzuchania (droga krajowa nr 7) zatrzymali do kontroli zespół pojazdów składający się z 3 osiowego pojazdu i 2 osiowej przyczepy. Pojazdem były przewożone 3 zbiorniki betonowych szamb.

W związku z podejrzeniem, że przewożone zbiorniki mogą powodować przekroczenie dopuszczalnej ładowności pojazdu, inspektorzy dokonali szczegółowych pomiarów, stwierdzając:

  • nacisk pojedynczej osi kierowanej wyniósł 10,4 t, co stanowi przekroczenie dopuszczalnej normy o 0,4 t, względem dopuszczalnych 10 t;
  • nacisk podwójnej osi napędowej wyniósł 22,45 t, co stanowi przekroczenie dopuszczalnej normy o 3,45 t, względem dopuszczalnych 19,0t;
  • rzeczywista masa całkowita kontrolowanego zespołu pojazdów wyniosła 48,65 t, co stanowi przekroczenie dopuszczalnej normy o 8,65 t, względem dopuszczalnych przepisami 40 t;
  • długość zespołu pojazdów wyniosła 19,2 m, co stanowi przekroczenie dopuszczalnej normy o 0,45 m;

Kierowca został ukarany mandatem karnym za przekroczenie ładowności pojazdu, niezabezpieczenie ładunku i brak wymaganych dokumentów.

Wobec przewoźnika wszczęto postępowanie administracyjne za brak zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego.