Za długi, za wysoki, za szeroki i za ciężki

26.05.2021.

Małopolscy inspektorzy w dniu 25 maja br., na drodze krajowej nr 94 w miejscowości Wola Dębińska zatrzymali do kontroli pojazd członowy należący do polskiego przewoźnika, którym wykonywano przewóz ładowarki kołowej.

W związku z podejrzeniem, że pojazd może być nienormatywny dokonano jego ważenia oraz pomiarów zewnętrznych, które wykazało:

  • rzeczywistą masę całkowitą pojazdu 47,74 t (przekroczenie o 7,74 t);
  • nacisk osi pojedynczej nie napędowej naczepy 10,23 t (przekroczenie o 0,23 t);
  • nacisk osi podwójnej nie napędowej naczepy 20,25 t (przekroczenie o 2,25 t);
  • wysokość pojazdu 4,06 m (przekroczenie o 0,06 m);
  • długość pojazdu 17,60 m (przekroczenie o 1,1 m);
  • szerokość pojazdu 3,0 m (przekroczenie o 0,45 m).

W związku z powyższymi naruszeniami wobec przewoźnika zostanie wszczęte postępowanie administracyjne zagrożone karą w wysokości 10 tys. zł.