Zbyt duże zbiorniki paliwa, brak certyfikatu ATP

29.09.2020.

W dniu 25.09.2020r. małopolscy inspektorzy w miejscowości Pogórska Wola (droga krajowa nr 94) zatrzymali do kontroli pojazd członowy, którym bułgarski przewoźnik wykonywał międzynarodowy przewóz głęboko mrożonych produktów żywnościowych na trasie Polska – Bułgaria.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych ustalono, że całkowita pojemność stałych zbiorników paliwa, przystosowanych do tankowania oleju napędowego UN 1202, kontrolowanej jednostki transportowej (ciągnika samochodowego i naczepy ciężarowej-chłodni) wynosi 1740 litów, co przekracza wartości określone w Umowie ADR o 240 litrów.

W związku z powyższym, wobec przedsiębiorcy wszczęto postępowanie administracyjne zagrożone karą pieniężną w wysokości 2000 zł.

Tego samego dnia, kontroli poddany został pojazd członowy rumuńskiego przewoźnika, który wykonywał międzynarodowy przewóz głęboko mrożonych produktów żywnościowych na trasie Polska – Rumunia.

W trakcie kontroli ustalono, że naczepa chłodnia użyta do przewozu szybko psujących się artykułów żywnościowych nie posiada wymaganego, aktualnego certyfikatu (świadectwa dopuszczenia pojazdu do wykonywania tego rodzaju przewozów), o którym mowa w Umowie ATP.

Termin ważności badania dopuszczenia naczepy do przewozu szybko psujących się artykułów żywnościowych zgodnie z okazanym do kontroli certyfikatem oraz tabliczką umieszczoną na naczepie upłynął we wrześniu 2019r.

W związku z powyższym, wszczęto postępowanie administracyjne wobec przewoźnika na kwotę 3000 zł.