Zwalczanie „szarej strefy” w przewozach taksówkami

30.09.2020.

W dniu 29.09.2020 r. małopolscy inspektorzy na terenie miasta Krakowa przy wsparciu Urzędu Miasta Krakowa, prowadzili działania kontrolne ukierunkowane na zwalczanie „szarej strefy” w przewozach taksówkami.

Łącznie skontrolowano 16 pojazdów w wyniku których:

  • nałożono 10 mandatów karnych;
  • wobec przedsiębiorców wszczęto 2 postępowania administracyjne o nałożeniu kary pieniężnej;
  • zatrzymano 1 dowód rejestracyjny za niewłaściwy stan techniczny;
  • ujawniono 8 naruszeń Uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie dodatkowych oznaczeń taksówek osobowych;